اپلیکیشن مشتری

95/10/28 سه شنبه 18:27تبلت های جدید اچ تی سی تبلت های جدید اچ تی سی
اینها نخستین تبلت هایی از شرکت اچ‌تی‌سی هستند که از سال 2011 به این سو ساخته خوا ...