اپلیکیشن مشتری

96/01/07 دوشنبه 18:55تبلت های جدید اچ تی سی تبلت های جدید اچ تی سی
اینها نخستین تبلت هایی از شرکت اچ‌تی‌سی هستند که از سال 2011 به این سو ساخته خوا ...